Παγκόσμια ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Παγκόσμια ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

images
images

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΑΣ17889/11-04-2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1384) των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέσω της θέσπισης του ετήσιου παγκόσμιου εορτασμού επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως. Η γνώση και η κατανόηση της σημασίας της ελληνικής γλώσσας συνιστά βασική παιδευτική επιδίωξη.

Ιδιαίτερα η νέα γενιά μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλά, αν εξοικειωθεί με την ιστορία και τη χρήση της και αφομοιώσει δημιουργικά τον πλούτο της, γεγονός που θα της επιτρέψει να κατανοήσει τη βαθύτερη ουσία του ελληνικού πολιτισμού και την πολυδιάστατη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη δημιουργία του παγκόσμιου πολιτισμού.

Η παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε και να αναδείξουμε την πλούσια ιστορία, την πολυπολιτισμική κληρονομιά και τη σημαντική συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας στον πολιτισμό και την ανθρώπινη γνώση. Με αιώνιες ρίζες στην αρχαιότητα και μια συνεχή παρουσία στη σύγχρονη κοινωνία, η ελληνική γλώσσα αντιπροσωπεύει ένα πλούτο λέξεων, έννοιας και ποιητικής έκφρασης.

Η σημασία της παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας έγκειται στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης. Η ελληνική γλώσσα δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά και ένα παράθυρο προς τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και την επιστήμη.

Επιπλέον, η γνώση της ελληνικής γλώσσας ανοίγει πόρτες σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η επιστήμη, η επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική ανταλλαγή. Αποτελεί ένα κλειδί για την κατανόηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της σημασίας του στον σύγχρονο κόσμο.

Εν τέλει, η παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε την εκμάθηση και την προώθηση αυτής της υπέροχης γλώσσας πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και να αναδείξουμε τη σπουδαιότητά της στον κόσμο.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιήθηκαν μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών:

Παρουσίαση  θεματικών ενοτήτων , με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, , η Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, η σχέση της με άλλες  Γλώσσες (παλαιότερες και σύγχρονες), η αξία της γλωσσικής παιδείας, τρόποι εμπλουτισμού του λεξιλογίου, λεξιλογικά παιγνίδια. Αξιοποιήθηκαν τόσο κείμενα που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχα σχολικά βιβλία (γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας κ.λπ.) όσο και έργα δόκιμων συγγραφέων και διανοητών που κρίθηκαν κατάλληλα, σε συνάρτηση με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

 

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς των τάξεων: Λατρόβαλη Ευαγγελία Α΄, Καρακόλιου Ιωάννα Β΄, Βάκας Απόστολος Γ΄, Τσακιράκης Κωνσταντίνος Δ΄, Τζουβάρα Ιωάννα Ε΄, Κώτσου Δήμητρα ΣΤ΄ για τη διοργάνωση των παρουσιάσεων.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα