2ο Δημοτικό Ηράκλειας 2
12ο Δημοτικό Ηράκλειας 2

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Όραμα του Σχολείου μας

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας προσεγγίζει τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση με ένα πολυσυλλεκτικό τρόπο.

Το Όραμα του Σχολείου έχει ως αφετηρία του την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων ανεξαιρέτως των παιδιών, με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα καθενός από αυτά. Ένα Σχολείο που δεν αναπαύεται στις έτοιμες επιτυχίες, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει δικές του. Πέρα απ όλα αυτά προσπαθεί να απορροφήσει τους ταχύτατους ρυθμούς με τους οποίους κινείται σήμερα το διεθνές Παιδαγωγικό πλαίσιο με τρόπους που ταυτίζονται με την κουλτούρα των κατοίκων της περιοχής μας και των μαθητών/μαθητριών μας.

Ένα σχολείο που έχει σκοπό να καταστεί μία συνεχώς αυτοβελτιούμενη και αποτελεσματική κοινότητα, ικανή να προσφέρει ποιοτική διδασκαλία, να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά, ανταποκρινόμενη θετικά στις ανάγκες τους.

Επιδίωξή μας – το Σχολείο να καταστεί μία κοινότητα που θέλει να μαθαίνει, ανοικτή προς την κοινωνία, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απαιτήσεις της, στο σύνολό τους, και κυρίως, την πλέον επίκαιρη πρόκληση του «Δημοκρατικού και Ανθρώπινου Σχολείου».

Πρόσφατα