Ανακοίνωση

Με την παρούσα,η Διοίκηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ τα τουριστικά γραφεία: 1.THOMOGLOU TRAVEL-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΟΓΛΟΥ

2.KAZAKIS TOURS

3.SIRRIS TOURS-ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

για τη συμμετοχή τους στον μειοδοτικό διαγωνισμό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS-KA220-SCH Συμπράξεις σχολείων με κωδικό αριθμό 2021-1-FRO1-KA220 SCH -000034470 στην Πορτογαλία.

Η Επιτροπή με την αριθ.Πράξη 23η/1-03-2024 αποφάσισε ως συμφερότερη στην προσφορά του γραφείου THOMOGLOU TRAVEL-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΟΓΛΟΥ με τιμή ανά άτομο 335 ευρώ.

Ευελπιστούμε σε μελλοντική συνεργασία με τα υπόλοιπα τουριστικά γραφεία.

Η Διευθύντρια του σχολείου

Dr.Καλλιόπη Κωνσταντίνου

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα