«Συνδιδασκαλία στα μαθηματικά Α΄ και Β’ τάξης Δημοτικού με αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας εγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού ‘Μαθηματικά Α και Β τάξης’ του ΙΕΠ»

αρχείο λήψης εξωφυλλο

Φύλλο εργασίας pdfΤίτλος:    «Συνδιδασκαλία στα μαθηματικά Α κ Β’ τάξης Δημοτικού με αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας εγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού ‘Μαθηματικά Α και Β τάξης’ του ΙΕΠ»

Σκοπός της διδασκαλίας είναι να παρουσιάσει και να εκπαιδεύσει τους  μικρούς μαθητές της Α και Β  τάξης  του Δημοτικού στην σύγχρονη αξιοποίηση της τεχνολογίας ως προς την εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών.

Η διδασκαλία αυτή εκπαιδεύει τους μικρούς μαθητές για το πώς μπορούν να επιλέγουν μαθηματικές θεματικές ενότητες και να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα δια μέσου παιγνιώδη τρόπο ψηφιακής τεχνολογίας.

Η διδασκαλία  παρουσιάζει  παραδειγματικά φύλλα εργασίας μαθητών και παρέχει οδηγίες  ως την περαιτέρω εγκατάσταση του λογισμικού και  αξιοποίηση του. Η Συνδιδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου κατόπιν εγκατάστασης και ρύθμισης του λογισμικού.

Διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων: Μαθηματικά, Πληροφορική με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Α΄ Λατρόβαλη Ευαγγελία ΠΕ70 Δασκάλα, Β΄ Καρακόλιου Ιωάννα Δασκάλα ΠΕ70, Πληροφορικής Μάσιου Μαρία ΠΕ86.

Η συνδιδασκαλία στα μαθηματικά για τις Α και Β τάξεις του δημοτικού σχολείου έχει πολλά οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς όπως:

  1. Ενίσχυση της αντίληψης και της κατανόησης: Η συνδιδασκαλία επιτρέπει στους μαθητές να εκτίθενται σε διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες των μαθηματικών εννοιών. Αυτό βοηθάει στην κατανόηση των μαθητών, καθώς οι διάφορες προσεγγίσεις μπορεί να καλύπτουν τις διαφορετικές αντιλήψεις και τις ατομικές ανάγκες τους.
  2. Ατομική προσοχή: Με τους δύο εκπαιδευτικούς στην τάξη, οι μαθητές λαμβάνουν περισσότερη προσωπική προσοχή και υποστήριξη. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να λύνουν απορίες τους πιο εύκολα.
  3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Η συνδιδασκαλία προάγει τη συζήτηση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Αυτό ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς οι μαθητές εξερευνούν διαφορετικές προσεγγίσεις και επιχειρηματολογούν τις ιδέες τους.
  4. Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων: Η συνδιδασκαλία προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Μέσω της συνεργασίας σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται μαζί, να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων.
  5. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης: Η επιπλέον υποστήριξη από δύο εκπαιδευτικούς μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να νιώθουν περισσότερη αυτοεκτίμηση στις μαθηματικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν θετική στάση έναντι των μαθημάτων.

Η συνδιδασκαλία στα μαθηματικά για τις Α και Β τάξεις του δημοτικού σχολείου παρείχε  στους μικρούς μας μαθητές μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία που ενισχύει την κατανόηση, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μαθητών στον τομέα των μαθηματικών.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα