Εργαστήρια δεξιοτήτων με την Γ΄τάξη -Στο σχολείο είμαστε-“Όλοι Ίσοι, Όλοι Διαφορετικοί”

dec3

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων με θέμα “Όλοι Ίσοι, Όλοι Διαφορετικοί”  στην Γ΄Δημοτικού ,αποτελούν μια εξαιρετική θεματολογία που προωθεί την ανοχή, την κατανόηση και την αποδοχή της ποικιλομορφίας στην κοινωνία.  Οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να εξερευνήσουν τον πλούτο των διαφορών τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα το σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση.

Κατά τη διάρκεια  των εργαστηρίων, οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλύψουν τις διαφορές που τους καθιστούν μοναδικούς, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώθηκαν στις κοινές τους αξίες και στόχους. Μέσα από παιχνίδια, ασκήσεις συνεργασίας και συζητήσεις, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να εκτιμούν τις διαφορές σε φύλο, εθνικότητα, πολιτισμό, θρησκεία και άλλες παραμέτρους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η ανοχή και η συνεργασία.

Αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση της ποικιλομορφίας που υπάρχει στον κόσμο, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις διαφορές με ανοιχτούς ορίζοντες και αμοιβαίο σεβασμό. Μέσω των εργαστηρίων αυτών, δημιουργείται ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ευαισθησίας και της κοινωνικής ευθύνης, προάγοντας έτσι μια πιο ενωμένη και σεβαστή σχολική τάξη.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα