Ένταξη του σχολείου μας στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο -Ασφάλεια στο διαδίκτυο-

αρχείο λήψης

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλειας στο διαδίκτυο .Η ένταξη  θα συμβάλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των προγραμμάτων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.

Η συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες, πόρους και εκπαιδευτικά υλικά που αφορούν την  προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας στον ψηφιακό χώρο, βοηθώντας το σχολείο να παρέχει στους μαθητές την απαραίτητη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα