Καινοτόμες διδασκαλίες με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Στo πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης της Βασικής Δράσης ΚΑ1 με τίτλο: Καινοτόμες διδασκαλίες με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA101-046956, το 2ο Δημοτικό σχολείο Ηράκλειας συμμετείχε στις 19-23 Νοεμβρίου 2018 στην Βαρκελώνη ? Ισπανία στο σεμινάριο με θέμα: Καινοτόμες εκπαιδευτικές μέθοδοι στη τάξη.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ο Διευθυντής του σχολείου κ. Νίκος Αθανασίου, ο Δάσκαλος κ. Βάκας Απόστολος και η εκπαιδευτικός Αγγλικών κ. Σαββοπούλου Χριστίνα.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την παρακολούθηση ενός ακόμα σεμιναρίου από τρεις εκπαιδευτικούς του σχολείου με θέμα: Οι Νέες Τεχνολογίες στη Εκπαίδευση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2019 σε χώρα η οποία ακόμα δεν ορίστηκε.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα