Διδακτικό Ωράριο Λειτουργίας 2023-24

2ο Δημοτικό Ηράκλειας Ωράριο Λειτουργίας

Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

    • 07.00 – 07.15    Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
    • 07.15 – 08.00    Πρωινή Ζώνη
    • 08.00 – 08.10    Υποδοχή μαθητών

 

Διδακτικές ώρες Διάρκεια
08:00−08.10 10′ 10′ Υποδοχή μαθητών
08:10−09:40 90′ 1η διδακτική περίοδος
09:40−10:00 20′ Διάλειμμα
10:00−11:30 90′ 2η διδακτική περίοδος
11:30−11:45 15′ Διάλειμμα
11:45−12:25 40′ 5η διδακτική ώρα
12:25−12:35 10′ Διάλειμμα
12:.35−13:15 40′ 6η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

 

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
13:15−13:20 5′ Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα γεύματος
1η Ζώνη: Μεσημβρινό γεύμα – Διατροφική Αγωγή
13:20−14:00 40′ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Γεύμα – Διατροφική Αγωγή
14:00−14:10 10′ Διάλειμμα
2η Ζώνη: Μελέτη−Προετοιμασία
14:10−14:55 45′ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

 

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα