Ενδοσχολική επιμόρφωση-Διαφοροποιημένη διδασκαλία

αρχείο λήψης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ -ΛΑΤΡΟΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Στις 22 Μαρτίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας,οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

Το σεμινάριο για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό ΠΕ70 Ευαγγελία Λατρόβαλη, αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να εμβαθύνουν σε αυτήν τη σημαντική εκπαιδευτική προσέγγιση.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε έναν ενθουσιώδη και δυναμικό χώρο, όπου η κ. Ευαγγελία Λατρόβαλη μοιράστηκε τις γνώσεις, τις εμπειρίες της και τις καλές πρακτικές της σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, παραδείγματα από την πράξη και ομαδικές συζητήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην τάξη τους. Η κ .Ευαγγελία Λατρόβαλη μας παρουσίασε:

 1. Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Ξεκίνησε με μια εισαγωγή για το τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία και γιατί είναι σημαντική στη σύγχρονη εκπαίδευση.
 2. Αρχές και Πρακτικές: Παρουσίασε τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως η προσαρμογή του περιεχομένου, των μεθόδων και των αξιολογήσεων στις ανάγκες των μαθητών.
 3. Εφαρμογή στην Πράξη: Διάφορα παραδείγματα και σενάρια που δείχνουν πώς μπορεί να εφαρμοστεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία σε διάφορα μαθήματα και περιβάλλοντα μάθησης.
 4. Οφέλη για τους Μαθητές: Επεσήμανε τα πλεονεκτήματα για τους μαθητές, όπως την προσαρμογή στις ατομικές τους ανάγκες και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους.
 5. Συμβουλές για τους Εκπαιδευτικούς: Τεχνικές και συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς για το πώς να εφαρμόσουν με επιτυχία τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη τους.Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αναφέρεται σε μια προσέγγιση εκπαίδευσης που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τα στυλ μάθησης των μαθητών. Αντί να παρουσιάζει ένα ενιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας για όλους τους μαθητές, η διαφοροποιημένη διδασκαλία προσαρμόζει το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τις αξιολογήσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες και δεξιότητες των μαθητών. Αυτή η προσέγγιση έχει πολλά πλεονεκτήματα για το σχολείο, τα οποία περιλαμβάνουν:
  1. Προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες: Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες και εκδηλώνει διαφορετικά επίπεδα κατανόησης. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας για να αντικατοπτρίζουν αυτές τις ατομικές ανάγκες.
  2. Ενίσχυση της ενασχόλησης: Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες τους και στο επίπεδο τους, είναι πιο πιθανό να εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση και να επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
  3. Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων: Η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες και ενδιαφέροντα, καθώς καθένας έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει θέματα που τον ενδιαφέρουν και τους είναι εφικτά.
  4. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης: Η αίσθηση ότι η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ατομικές τους ανάγκες ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών και την πίστη τους στις δικές τους ικανότητες.
  5. Κοινωνική συνοχή: Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες τους, δημιουργείται μια πιο ανοικτή και ανεκτική ατμόσφαιρα στην τάξη, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

   

Μέσω του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις αρχές και τις τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς και πώς μπορούν να προσαρμόσουν τη διδακτική τους πρακτική για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις διαφορετικότητες των μαθητών τους. Η κ .Ευαγγελία  Λατρόβαλη παρουσίασε πρακτικές συμβουλές και στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην τάξη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης.

Το σεμινάριο ήταν εποικοδομητικό και έδωσε στους εκπαιδευτικούς την αυτοπεποίθηση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να προωθήσουν την ατομική ανάπτυξη και την επιτυχία όλων των μαθητών τους μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα