Δημοσίευση συλλογικού τόμου Καλών Διδακτικών Πρακτικών

perilipsi kales praktikes

Δημοσίευση συλλογικού τόμου Καλών Διδακτικών Πρακτικών

Την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023, στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών “Κωνσταντίνος Καραμανλής” έγινε Ημερίδα διάχυσης καλών διδακτικών πρακτικών από τους Σύμβουλους Εκπαίδευσης ν. Σερρών. Στις παρουσιάσεις δράσεων των εκπαιδευτικών μονάδων του νομού Σερρών συμμετείχε και το 2ο Δ.Σ. Ηράκλειας και συγκεκριμένα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προτάσεων και προγραμμάτων που αφορούν τους καθηγητές αγγλικής γλώσσας (ΠΕ 06) με εισήγηση που παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Γενοβέφα Ρασσοπούλου, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας (ΠΕ 06) και Σταματούλα Μακρυπούλια, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας (ΠΕ 05) με τίτλο “Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, H2O,” Think and act for water!

Οι δραστηριότητες έγιναν σε αγγλικά και γαλλικά κατά τον 2ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, 2022-2023, με τους μαθητές του 2ου Δ.Σ. Ηράκλειας (Ε’ και Στ’ τάξη).

Πρόκειται για τις διαθεματικές εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στο συνεργατικό πρόγραμμα ERASMUS+ (2021-2024) με κωδικό αριθμό 2021-1-FR01-KA220-SCH-000034470 στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από Γαλλία (OGEC- Collège Jeanned’Arc, Savoie) , Ιταλία (Centro Informativo G. Zardanelli, Brescia) , Πορτογαλία (Rengengos de Monzaraz) και Ελλάδα (2ο Δ.Σ. Ηράκλειας και 20ο Δ.Σ. Σερρών) σε περιοχές όπου υπάρχουν λίμνες.

Στον παρακάτω σύνδεσμο (https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://srv-dide.ser.sch.gr/didenew/wp-content/uploads/2024/02/ATT00122.pdf&hl=el ), δημοσίευση συλλογικού τόμου Καλών διδακτικών πρακτικών,

ISSN:2945-1892, ISBN:978-960-99415-1-8

και συγκεκριμένα από τις σελ. 128 έως 137 μπορείτε να διαβάσετε για τις δημοσιευμένες δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό την προβολή της λίμνης Κερκίνης στους εταίρους μας αλλά και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα. Ευχαριστούμε την συντονίστρια εκπαίδευσης αγγλικών στις Σέρρες και στο Κιλκίς, Σωφρονία Μαραβελάκη που μας έδωσε την ευκαιρία να προβάλουμε τις δραστηριότητες του προγράμματος καθώς επίσης να αναδειχθεί η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων ξένων γλωσσών.

Και καθώς αναφέρει και το εισαγωγικό σημείωμα ” Ο έντεχνος συλλογισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε γλωσσικά μαθήματα όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά που δεν έχουν σχέση με την τέχνη” και να βοηθήσει τους μαθητές να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες!!!!

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών 1024x351

2o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα