Φιλοξενία 12 Δασκάλων Ευρωπαϊκών σχολείων από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας